https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3930.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.76c96825-df95-4f5d-b4eb-196b684c09c2.png

Employee Onboarding Autopilot

de Autopilot Workflow Solutions

Autopilot utilizes the power of Microsoft Teams to speed up your employee onboarding process.

Autopilot utilizes the collaborative power of Microsoft Teams to automate your Employee Onboarding process. Ensure that your new employees upload the correct information and documents first time, without you having to repeatedly follow up.

Speed and Convenience.

Onboarding processes usually require you to follow up and chase after information. Now, your team can focus on more important parts of their job while your new employees are seamlessly onboarded.

Easy and Cost-Effective

Utilize power of Teams to consolidate your onboarding processes.

Assign, Automate and Report

Create tasks and assignments, automate sequences and get important reporting, all in a fraction of the time and cost.

Utilize Autopilot Employee Onboarding solution to automate your onboarding processes.

Autopilot is limited to one subscription per organization.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40214.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.aa4ace6e-9147-42c7-8239-96f9293cf977.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5170.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.edf24390-b53f-4e58-8b0a-efa3a3db25ed.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1206.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.2d41f477-bdb9-44c2-834b-97d25a61c481.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45997.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.4c623f17-a8b5-4bb6-8344-ee0ff485cf9d.png