https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14913.5d029d26-ba4f-4a17-ac74-1b35ed005564.5c5daae0-19c4-4900-8ef5-a69dd4c98b9e.8fffba1a-faea-494a-aab5-2004616f60b3.png

Gantt Chart Pro

de Witivio

(1 valoracions)

Gantt Chart Pro for Microsoft Teams illustrates a project schedule on a bar chart.

It sounds complicated but it's not. It is so simple to use that anyone could manage a simple project with Gantt Chart Pro. You don't need to be an expert Project Manager to use the app.

Here's what you can do:

  • Add new tasks
  • Specify the start and end of a task
  • Create dependencies between tasks
  • Allocate resources
  • Write notes
  • Set the progress of and ongoing task
  • Export the Gantt chart to CSV, or PDF

Add Gantt Chart Pro to a Microsoft Teams channels to share the project schedule with your team. You can choose who can edit the Gantt Chart Pro, only the owner or everybody in the team.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7699.5d029d26-ba4f-4a17-ac74-1b35ed005564.5c5daae0-19c4-4900-8ef5-a69dd4c98b9e.d370fb99-b3c1-4d64-b57f-7aabd1aeaab5.png