https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50370.06cb7083-e5e0-4d46-b065-e424c454f86a.ccf7c1b8-89e9-4071-84ef-d31c61333f2c.dc70b34d-8abe-4f22-9d12-8cee250034ed.png

Agrippa Improvements for Microsoft Teams

de Agrippa Solutions AS..

Agrippa Improvements for Microsoft Teams is a tool that makes you collaborate efficiently

Interact directly with Agrippa Improvements, from Microsoft Teams. The tool allows you to boost your company´s efficiency and productivity. Agrippa Improvements for Microsoft Teams makes it easier and faster to follow updates on activities and issues. This by reducing the number of emails and help you focus on where to act.

With Agrippa Improvements for Teams you can:

- Create support tickets with Agrippa Solutions.

- Get notification on updates of issues and ongoing activities.

In order to use this app. Users must have an active account, please contact our support team for more details (support@agrippa.no).

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24545.06cb7083-e5e0-4d46-b065-e424c454f86a.ccf7c1b8-89e9-4071-84ef-d31c61333f2c.e24e0c91-f55a-4fa8-9084-ecfdedd74889.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52618.06cb7083-e5e0-4d46-b065-e424c454f86a.ccf7c1b8-89e9-4071-84ef-d31c61333f2c.941fb13d-b46d-47fa-99e3-f61ae41fe2f3.png