https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17939.8d7dc61a-8c59-4844-bac5-f452c9774732.7e2f4d01-21d8-4e13-905c-350da101bfd9.ed704a02-f505-4ce2-82ea-267bc5f43d31.png

CT Presenter

de CUSTOMERTIMES

Data-driven interactive presentations for Salesforce

CT Presenter is a sales-boosting solution that increases customer engagement and employee performance by enabling data-driven storytelling. Use closed-loop marketing presentations from your Salesforce org and share control of interactive content with participants. Discover insights from sales meetings by monitoring how digital sales aids are used directly from your Salesforce org.

Availability:

CT Presenter is available for all CT Mobile Salesforce users. You need an active CT Mobile license for Salesforce in order to use the app.

Check out Setup guide for more detailed information.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23216.8d7dc61a-8c59-4844-bac5-f452c9774732.7e2f4d01-21d8-4e13-905c-350da101bfd9.ec680660-6dbb-4b5f-8d88-44fb8ff9ce0f.png