https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16241.4ceba975-3a1c-47c9-9e0b-6150619bf08d.06b0ea8e-e0d3-4564-a206-d6b4d899eeee.786ea4ca-03dc-4ca0-9c47-340f725a528f.png

Evergreen

de Stonks Oy

Recognise good work in your team while doing good for the planet. 🌳

Evergreen is the only peer-to-peer recognition app that lets teams recognise a job well done, while planting trees for the planet. For the ultimate positive, feel-good team culture.

Publicly recognise your peers with seeds they can plant into trees

- Timely peer-to-peer recognition with real trees your team can plant, posted to a public team channel.

- Each month your team can each give away 12 seeds to whoever they choose.

- Tag company values to understand who is championing and living them.

For more help, visit our

help center

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11439.4ceba975-3a1c-47c9-9e0b-6150619bf08d.06b0ea8e-e0d3-4564-a206-d6b4d899eeee.1c1f0c46-2e04-44fa-8e0b-bbacd69c8b08.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36019.4ceba975-3a1c-47c9-9e0b-6150619bf08d.06b0ea8e-e0d3-4564-a206-d6b4d899eeee.a3b6d533-aef7-4838-ae63-e56f5d5e5525.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11532.4ceba975-3a1c-47c9-9e0b-6150619bf08d.06b0ea8e-e0d3-4564-a206-d6b4d899eeee.8df953ed-a6b6-40e4-96ac-1c97d9c7abf8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18656.4ceba975-3a1c-47c9-9e0b-6150619bf08d.06b0ea8e-e0d3-4564-a206-d6b4d899eeee.60736483-f9e3-48d1-9f63-c7f265447d43.png