https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25821.5a44cc01-e602-496f-978a-d4578528129c.86905f17-730c-42aa-aed2-dd816e81f214.9fe16ca9-56d1-4a6c-b4e4-e7bd9ddee48a.png

HERAW

de HE NOVATION

(1 valoracions)

Organize, share and validate all your files on a single platform.

Optimise your workflows with the only collaborative platform that meets all your needs.

With HERAW you can manage all your projects, organise your teams, track your tasks, plan your work in one single platform.

If you want to create an account and try HERAW for yourself, click on 'Register'.

To access the administration console, you must have a HERAW Enterprise account.

If you wish to have more details about the company accounts, contact us

To access the administration console, you must have a HERAW company account.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7838.5a44cc01-e602-496f-978a-d4578528129c.86905f17-730c-42aa-aed2-dd816e81f214.178b3f9f-1b0e-46c5-9603-8c58fad61f44.png