https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18028.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.53f9cb1b-07f4-4d1a-8f90-4767c9f5a6bc.9795796d-b538-4314-bec6-cf9f05b01c98.png

EcoMatcher

de EcoMatcher

Microsoft 365 Certified

Plant trees and feel good!

This customizable App enables a Microsoft Teams user to plant trees in different countries; Track trees and (company) forests virtually; Chat with the chatbot-powered trees; Listen to the sounds of the forests; Get notified on (tree) news; Calculate their annual carbon footprint; Read the latest news on sustainability; without leaving Microsoft Teams!

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21048.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.f6182a3a-b4c4-48fb-b34a-580918d9db80.5868a9f4-b532-463b-b226-98d38a0bfbf7.png
/staticstorage/bca0622c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21048.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.f6182a3a-b4c4-48fb-b34a-580918d9db80.5868a9f4-b532-463b-b226-98d38a0bfbf7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19231.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.f6182a3a-b4c4-48fb-b34a-580918d9db80.bcc28a89-76d7-45a0-be07-9c5de85616af.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15427.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.f6182a3a-b4c4-48fb-b34a-580918d9db80.d7f5fca6-d377-46b1-b9c6-d33459725d40.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61241.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.f6182a3a-b4c4-48fb-b34a-580918d9db80.75aa5195-5a17-4ff0-aa34-96004c12a69d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15809.2815b82e-3084-4a54-85d0-8daf4ed95a78.f6182a3a-b4c4-48fb-b34a-580918d9db80.ff651cb8-6825-4526-9fde-b38330df1ecc.png