https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49609.0b5bf93d-90f4-494e-a260-b54980acd8b3.4cbd9ee2-a783-46e1-ac57-6bace76606db.646e9124-4f91-4191-b503-0600475e13d3.png

DOer

de Opium.systems

DOer is assistant at your service. Search, show, edit or create items.

Search for your Tasks, Orders, Invoices or any other of your SharePoint list items or documents. By DOer you can check your pending tasks, filter items from SharePoint or create new items. With DOer actions is possible to set sites, lists and columns to manipulate with DOer actions. DOer will help you to manage your SharePoint items simply and quickly.

With DOer you can search, show, edit or create items by DOer actions. Easily work with items in SharePoint, read or create documents, search for items or create new items. DOer is using actions for easy creating, editing, viewing, searching or filtering SharePoint items.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27581.0b5bf93d-90f4-494e-a260-b54980acd8b3.4cbd9ee2-a783-46e1-ac57-6bace76606db.b39fab43-e72f-4112-a343-ecf3ebe7dfab.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58567.0b5bf93d-90f4-494e-a260-b54980acd8b3.4cbd9ee2-a783-46e1-ac57-6bace76606db.6af01bcc-164d-479d-bc77-ac2c00f02ebf.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32100.0b5bf93d-90f4-494e-a260-b54980acd8b3.4cbd9ee2-a783-46e1-ac57-6bace76606db.45e14170-d02a-4692-a224-2dfe5e7dd85f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36837.0b5bf93d-90f4-494e-a260-b54980acd8b3.4cbd9ee2-a783-46e1-ac57-6bace76606db.c0a915f1-effe-4fb1-aef5-889870781908.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56417.0b5bf93d-90f4-494e-a260-b54980acd8b3.4cbd9ee2-a783-46e1-ac57-6bace76606db.d1e3b3b3-8d60-4043-b4c8-38b7728761df.png