https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34083.b6e9f060-14db-4e44-8968-7fe66c18422b.3468c312-1dc9-4e91-8751-86e3915e193a.3c6ef1cb-4b8f-4850-b805-7b49e1ba5a09.png

Axure Share

Axure

Get updates for your Axure Share projects

Get notified of activity on your projects hosted on Axure Share to keep all team members aware of updates and new discussions on projects. Connect your Axure account to receive notifications on your projects, including new, resolved, and unresolved discussion comments for all projects, and check-ins and changes to your collaborative team projects.

Capacitats del complement
Quan s'utilitza aquest complement:
 • Pot enviar dades per Internet.
 • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.
 • D'una ullada
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10861.b6e9f060-14db-4e44-8968-7fe66c18422b.3468c312-1dc9-4e91-8751-86e3915e193a.c124739e-e573-4c13-add8-e8c66d25475f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47791.b6e9f060-14db-4e44-8968-7fe66c18422b.3468c312-1dc9-4e91-8751-86e3915e193a.70dff19d-c5d3-4f5e-a69b-e27be3f2b8c6.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29048.b6e9f060-14db-4e44-8968-7fe66c18422b.3468c312-1dc9-4e91-8751-86e3915e193a.947b6eb4-25b7-4e48-a630-621ff9db5538.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13475.b6e9f060-14db-4e44-8968-7fe66c18422b.3468c312-1dc9-4e91-8751-86e3915e193a.d5af4e7c-5713-454d-8dbc-648cafede363.png