https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25966.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.46f2122d-0c70-4500-a85d-4404cbeb0c6b.png

Power BI for Microsoft Teams, Microsoft Outlook and Microsoft Office

de Microsoft Corporation

(10 valoracions)

Uncover insights in your data.

Use Power BI to discover actionable insights in your data and make data-driven decisions by sharing and collaborating everyday using Microsoft Teams, Microsoft Outlook, and Microsoft Office. \n\n[Get Started](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2191055) | [Get Help](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2191159) | [Contact Us](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2191057)

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17636.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.6d8a0313-0383-46a0-b746-f698a615d1d6.png
/staticstorage/31d0c688/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17636.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.6d8a0313-0383-46a0-b746-f698a615d1d6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11212.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.29754a40-acc1-406e-938d-92426d963064.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3178.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.de2fb2b1-e606-4037-b082-b3b850d56cd8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58708.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.5de44cd3-82f3-49a2-9d7c-6736d9f4b8cb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35473.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.e3991b1e-6a70-476f-b2b1-50f965ffa2cd.png