https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9910.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.dc37e60b-4667-4df0-a1e4-609cb708acac.png

Cronofy for Office

de Cronofy Ltd

(29 valoracions)

Create personalized meeting invitation links from Outlook.

With the free Cronofy Scheduler you can create personalized invitation links that let an invitee choose a time slot that works for them…and for you. No need to keep your calendar open, the links are one-time use. As soon as they choose a time, it's added to both your and their calendar.

Cronofy for Office lets you bring personalized and secure scheduling – based on your real-time availability – to Outlook.

Connect your calendar, set your rules and start scheduling!

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu i modificar-la, com ara el cos, el tema, el remitent, els destinataris i la informació adjunta. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4777.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.ce00a392-75f8-4b58-83d1-fd702492eb9b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65021.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.6a9073e2-20e9-4ee1-9d8d-bf95b38dcf06.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4117.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.66f865e7-8c8e-46b5-8f26-7613b4578f5f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25767.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.34fdbd72-acf3-4a7d-a44d-37960a7f65d7.png