https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51717.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.15ed7394-7148-46ad-8df1-85ef07880e8e.835b9239-b5aa-45ee-8690-402bd5ef5644.png

Meetings for embedADAPT

de ADAPT By Design, Australia

Add meetings to the embedADAPT platform when creating them through Outlook.

Easily integrate your Outlook meetings with the embedADAPT platform. This add-in allows you to create meetings on the embedADAPT platform from meetings you've already created on Outlook, as well as being able to easily insert links to your embedADAPT meetings into your Outlook event. It is a requirement of this add-in to be a member of an organisation with an embedADAPT subscription.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu i modificar-la, com ara el cos, el tema, el remitent, els destinataris i la informació adjunta. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47032.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.00c147c8-4eb6-4ff6-ae0e-3121d67cc2ca.fabfd1d3-2688-4442-9d0f-5afde1286d71.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49781.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.00c147c8-4eb6-4ff6-ae0e-3121d67cc2ca.47ad707c-42c6-4d65-9c52-bc1dae68547c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15294.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.00c147c8-4eb6-4ff6-ae0e-3121d67cc2ca.baaea29a-be8f-4c46-a23d-57abd12f36fe.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.975.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.00c147c8-4eb6-4ff6-ae0e-3121d67cc2ca.5a0cb731-19d6-47db-a459-72ab38459e0a.png