https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29868.31954bef-315d-4930-be59-a6f9664271bd.85129aa6-5454-4016-8879-01ed24083f77.7beffdeb-fde7-421f-8e78-09db576ad923.png

doc2sign

de PSC World S.A. de C.V.

Con doc2sign podrás firmar a distancia y de forma digital.

Convierte los documentos en mensajes de datos con validez legal probatoria. Firma y envía documentos de la manera más segura y válida para todo tipo de contrato digital e industria. Para utilizar esta aplicación deberás de tener una cuenta de doc2sign, obtenla en https://doc2sign.com Para cualquier duda contáctanos a soporte@pscworld.com

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33855.31954bef-315d-4930-be59-a6f9664271bd.85129aa6-5454-4016-8879-01ed24083f77.f5b05010-c6df-4abc-935c-1111d2b53a0f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65499.31954bef-315d-4930-be59-a6f9664271bd.85129aa6-5454-4016-8879-01ed24083f77.8e680c43-6d38-49bb-b615-590bf5797d8f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45934.31954bef-315d-4930-be59-a6f9664271bd.85129aa6-5454-4016-8879-01ed24083f77.aa21460b-46c0-4998-8c41-94d62c80d1ad.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12253.31954bef-315d-4930-be59-a6f9664271bd.85129aa6-5454-4016-8879-01ed24083f77.477eafac-5c30-4d55-837c-ef9c1b3e42a6.png