https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43498.29925ca0-e023-40e4-a74a-18b9f9c70d6f.a8aeaebc-25be-49ae-8721-d155f2de44a3.e8ee5be1-b29c-4180-be54-c6693af86319.png

Reply with attachment!

Autor: Shepherd rocks!

(51 hodnocení)

Don't waste your time if you need to reattach documents when answering!

Reply with attachment! eliminates the most time consuming activity during replying to an email. It's not necessary to save every document on your disk or in your cloud storage, sometimes it's more likely to reply directly with attachments and you can do it now!

Možnosti doplňku

Když se tento doplněk použije, může
  • Posílat data přes internet
  • Tento doplněk může číst a upravit obsah libovolné položky ve schránce. Může i vytvářet nové položky. Má přístup k osobním informacím -- třeba k textu, předmětu, odesílateli, příjemcům nebo přílohám -- ve zprávě nebo v položce kalendáře. Tato data může posílat službě třetí strany.

Rychlý přehled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11506.29925ca0-e023-40e4-a74a-18b9f9c70d6f.894d3aff-e5f4-432d-80da-427d28eed07d.26f7e48e-6475-4899-a950-194195dc5ee3.png