https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36475.1501df6f-f049-4eab-bb98-b1fe1b70a0f8.70148701-6500-48a8-a7e1-b7427ddd1fba.a55893ed-4550-4ccc-b14b-331cfef59a9b

Ocena okresowa pracownika

Autor: SYSTEO

W łatwy sposób przeprowadź ocenę roczną pracowników i wyznaczyć cele na przyszły rok.

This application is available only in polish language. 
Narzędzie pozwala przełożonemu na przeprowadzenie okresowej oceny przy użyciu specjalnego formularza.
Proces oceny pracownika rozpoczyna się, gdy przełożony tworzy formularz. Przełożony dokonuje wstępnej oceny pracownika na podstawie celów określonych dla firmy w szablonowych celach modułu. Przed rozmową z menedżerem dokonujesz własnego osądu na podstawie wcześniej ustalonych celów.

W następnym etapie przełożony rozmawia z pracownikiem. Podczas rozmowy przełożony ma możliwość potwierdzenia lub skorygowania swojej oceny. Zatwierdzone oceny są widoczne dla pracownika. Na podstawie ocen cząstkowych ogólna ocena jest obliczana i wstawiana do formularza.

Po dokonaniu oceny poprzednich celów, przełożony i pracownik mają możliwość pobrania zeszłorocznych planów rozwoju i ustalenia nowych planów rozwoju. Do celów możesz dołączyć parametry takie jak KPI lub czynniki ograniczające.

Po corocznej rozmowie zarówno przełożony, jak i pracownik dodają swoje komentarze do rozmowy. Po wprowadzeniu komentarza każda strona zamyka roczny formularz oceny. Po zakończeniu corocznej rozmowy przez każdą ze stron raport zostanie przesłany do przełożonego pracownika oceniającego jego pracownika oraz do działu HR.

Rychlý přehled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2360.1501df6f-f049-4eab-bb98-b1fe1b70a0f8.70148701-6500-48a8-a7e1-b7427ddd1fba.7809ec96-edf9-4623-b6c3-fddeb9a6f364
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7010.1501df6f-f049-4eab-bb98-b1fe1b70a0f8.70148701-6500-48a8-a7e1-b7427ddd1fba.40103aee-3829-4f7b-b83f-94ad0bfea2f1
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27097.1501df6f-f049-4eab-bb98-b1fe1b70a0f8.70148701-6500-48a8-a7e1-b7427ddd1fba.56ab47f2-9e94-4411-a409-cd8464abb6ad
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37137.1501df6f-f049-4eab-bb98-b1fe1b70a0f8.70148701-6500-48a8-a7e1-b7427ddd1fba.766961f1-5e4f-44f8-9f4d-87aae95ac3a8
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24906.1501df6f-f049-4eab-bb98-b1fe1b70a0f8.70148701-6500-48a8-a7e1-b7427ddd1fba.cdf5124f-b17c-4ce1-a4f6-209f8afd6aed