Přeskočit na hlavní obsah

Meeting room

MvcBlog

Ứng dụng hỗ trợ quản lý đăng ký phòng họp được cung cấp lưu trữ thông tin trên điện toán đám mây

Meeting room là ứng dụng quản lý đăng ký phòng họp.

Ứng dụng giúp bạn:

  • Tạo đăng ký phòng họp theo khoảng thời gian
  • Lưu trữ thông tin nội dung cuộc họp
  • Tìm kiếm nội dụng cuộc họp
  • Theo dõi đăng ký phòng họp theo từng ngày
  • Tránh việc nhiều người cùng đăng ký một phòng họp trong cùng 1 khoảng thời gian
  • Quản lý phòng họp theo đơn vị
https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846611/Product_42949680279/Asset_9f834947-26c5-4706-8ea4-a2513904e409/PrimaryCapture512384.JPG
https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846611/Product_42949680279/Asset_9f834947-26c5-4706-8ea4-a2513904e409/PrimaryCapture512384.JPG