https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21012.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.b5e548ee-c178-4c10-bfb0-1387cc5bd911.png

ITP WhiteBoard Live

durch IT_Perspective

Whiteboard för undervisning. Distans och direkt i klassrummet.

Whiteboard för undervisning. Distans och direkt i klassrummet. Det går snabbt att starta en whiteboard direkt under pågående lektion för att rita, illustrera eller förstärka dina ord direkt i realtid. Det går också bra att förbereda en whiteboard med t.ex. bilder och text och andra pedagogiska hjälpmedel för att sedan användas under lektionen.

Istället för att behöva sudda när tavlan är full, är det enkelt att lägga till en ny tom sida och arbeta vidare på. På så vis kan man t.ex. enkelt gå tillbaka och repetera lektionen innan avslut för att förstärka pedagogiken.

Pedagogiska verktyg som t.ex. timer, klocka, webbkamera. Flera olika pennor, färghink, text, bilder mm.

Stöd för att lägga till en whiteboard i din kanal eller i ditt möte kommer snart.

[Läs mer](https://itpwb.se) eller [kontakta oss.](mailto:info@itpwb.se)

Add-In-Funktionen

Hinweise für die Verwendung dieses Add-Ins:
  • Es kann Daten über das Internet senden.
  • Dieses Add-In kann auf persönliche Informationen in der aktiven Nachricht zugreifen, beispielsweise Telefonnummern, Anschriften oder URLs. Das Add-In sendet diese Daten möglicherweise an einen Drittanbieterdienst. Andere Elemente in Ihrem Postfach können weder gelesen noch geändert werden.

Auf einen Blick

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59216.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.17a6e799-8319-4cb0-81e3-e64dcff1b009.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47098.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.db4649ca-8de4-4623-8723-9059e160d75b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1239.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.4ef17530-113d-4b1c-a6e3-f03477bda097.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46702.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.a35a6a56-eec0-4408-8b4f-e8c567722317.png