Grammateket

MV-Nordic

3.0 (4)

Med Grammateket kan du tjekke din tekst for stavning, grammatik og kommaer.

Grammateket forbedrer din skriftlighed og støtter dig i din skriveproces ved at komme med forslag til rettelser, beskrivelser af fejlkategorier og mulighed for at slå ord op i ordbogen.

Når du har skrevet en tekst, åbner du Grammateket for at få tjekket din stavning, grammatik og kommaer.

Du får hjælp til:

- Stavekontrol

- Sammensatte ord

- Nutids-r

- Kort tillægsform

- Lang tillægsform

- Stort begyndelsesbogstav

- Kommatering

Grammateket kan bruges, når du arbejder med læse- og skriveværktøjerne IntoWords og CD-ORD og et abonnement på Grammateket giver også adgang til nemt opslag i IntoWords Ordbog. Når du skal bruge Grammateket, skal du logge ind med dit MV-Login eller UNI-Login.

Add-In-Funktionen
Hinweise für die Verwendung dieses Add-Ins:
  • Es kann Ihr Dokument lesen und Änderungen vornehmen.
  • Es kann Daten über das Internet senden.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32529.cd50bb0b-8855-436c-8397-80f0679aeec1.51c59025-59b2-4f73-a828-cbbf6d99880c.ae8c922a-178d-43ed-965c-163de5de5efa.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32529.cd50bb0b-8855-436c-8397-80f0679aeec1.51c59025-59b2-4f73-a828-cbbf6d99880c.ae8c922a-178d-43ed-965c-163de5de5efa.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21388.cd50bb0b-8855-436c-8397-80f0679aeec1.51c59025-59b2-4f73-a828-cbbf6d99880c.093ef962-9628-40af-85de-4d9b36012dba.png