https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8570.906bb9d6-68a4-4ddc-af2d-d5a39b73dbe2.e9e1b93c-0741-4821-bafa-fa76ed6fe5c1.2756587f-03c1-463e-94c6-331b297634ea.png

RetMig & Kommaforslag

by GrammarSoft ApS

(5 ratings)

RetMig er en avanceret stave- og grammatikkontrol for dansk, mens Kommaforslag retter kommafejl.

RetMig er en avanceret stave- og grammatikkontrol for dansk. RetMig hjælper dig med at fange og fjerne sproglige fejl i dine tekster. Og ikke kun de almindelige stave- og slåfejl, men også grammatiske fejl og fejl, hvor det forkerte ord findes i ordbogen, men bare er forkert i konteksten. Programmet skelner mellem over 40 forskellige grammatiske fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler specifikt for de enkelte fejl.

I modsætning til mange andre stavekontroller ser RetMig på hele sætningen, og ikke kun på eet ord ad gangen. Dette medfører en bedre prioritering af rettelsesforslagene, ud fra hvad der giver mening i sammenhængen, og det øverste forslag vil meget ofte være det rigtige. Desuden bliver ukendte ord analyseret, før de stemples som fejl, og programmet kan således "forstå" navne og sammensatte ord, som den aldrig har set før.

Kommaforslag hjælper dig med at sætte komma - dvs. tilføjer manglende kommaer og fjerner eller flytter forkerte kommaer. Desuden skelner programmet mellem over 30 forskellige fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler for hvert af de ændrede kommaer. Som et læringsaspekt kan man endda vælge at få tilsvarende forklaringer for de korrekte kommaer, hvis man er interesseret.

Der skelnes mellem obligatoriske og valgfrie kommaer vha. en farvekode, og du kan vælge, om du vil have vist de valgfrie kommaer. Dette gør det også muligt at skelne mellem "Nyt komma" og "Grammatisk komma", hvor førstnævnte udelader startkommaer.

For både RetMig og Kommaforslag gælder det, at benyttelse kræver betaling i form af et abonnement. Man kan dog ved henvendelse få en gratis prøveperiode.

App capabilities

When this app is used, it
  • Can read and make changes to your document
  • Can send data over the Internet

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35541.906bb9d6-68a4-4ddc-af2d-d5a39b73dbe2.e9e1b93c-0741-4821-bafa-fa76ed6fe5c1.b4b7d461-1298-4593-9533-5f5ccd086c43.png