https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28203.ae20c3f6-dcd9-4a8f-a3fc-8b3555d1a393.b78ff0b9-893a-462e-813f-df8275a8ab30.5ebebcc4-3e6c-4e2e-8ef3-5eedec34a9ce

Oseberg Currency Rates

by Oseberg Solutions AS

Automatisk import av valutakurser fra Norges Bank, status i Rollesenter, valutakurs på finanspost

Automatisk import av valutakurser fra Norges Bank, statusovervåkning i Rollesenter, valutakursdetaljer rett på finanspost i Microsoft Dynamics 365 Business Central

*This app is only available in NORWEGIAN language

Formål
  • Importer automatisk valutakurser daglig fra Norges Bank
  • Viser brukere rett i startbilde hva som er siste kurs, når den er importert og varsler dersom er flere dager siden sist.
  • Utvider visning av finansposter med å legge frem felter for valutakode, valutabeløp og kurs direkte på postene.

Kort beskrivelse

Norges Bank publiserer kurser for diverse valutaer hver ettermiddag. Vår app importerer disse automatisk via en bakgrunnsjobb i Business Central.
For at bruker enkelt skal kunne følge med på kursstatus vises siste innleste kurs rett i rollesenteret sammen med dato for innlest og status for jobben som utfører automatikken.
- Skulle det gå flere dager uten kurs innlest vil dette varsles med rød farge rett i rollesenteret så bruker får det med seg.

Reskontroposter som kunde og leverandørposter viser informasjon rett i listene over bilagets tilhørende valuta.
Dette mangler i finansposter for standard BC og derfor har vi lagt til tre felter i finanspostbildet som da viser finanspostens tilhørende valutakode, kurs og opprinnelig valutabeløp slik at bruker også her kan se hva kursen på bilaget var ved bokføring.

Supported Editions: The app supports the Essentials and Premium Editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Supported Countries : Norway

Supported Languages: This app is only available in Norwegian

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63099.ae20c3f6-dcd9-4a8f-a3fc-8b3555d1a393.05cf3b88-3fc7-46e4-8a49-65e902e36c6c.d2a07674-51cf-46de-875b-9a3c33325bfa
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30570.ae20c3f6-dcd9-4a8f-a3fc-8b3555d1a393.05cf3b88-3fc7-46e4-8a49-65e902e36c6c.f756947a-dac2-49e3-94f6-366140122e9e
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13390.ae20c3f6-dcd9-4a8f-a3fc-8b3555d1a393.05cf3b88-3fc7-46e4-8a49-65e902e36c6c.80cc75dc-3a2b-4567-8e63-e69957013a59