https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7075.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.2e082d56-ba19-49cf-b685-7b08dd8162ca.png

onluyen.vn

by Edmicro Education Company

Onluyen là ứng dụng hỗ trợ học sinh và giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12

Onluyen là một giải pháp cá nhân hóa học tập cho học sinh Việt Nam hàng đầu hiện nay.

Onluyen.vn được thiết kế và xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục phổ thông dày dạn kinh nghiệm, cùng với ngân hàng kiến thức, câu hỏi và các bài kiểm tra đồ sộ, đã được tư vấn chuẩn hóa bởi Viện khoa học Giáo dục và các chuyên gia đến từ các trường đại học hàng đầu như Đại học Sư phạm, Đại học Giáo dục, Đại học Hà Nội. Hệ thống nội dung bao phủ tất cả các môn học tại các bậc Phổ thông Cơ sở và Trung học Phổ thông.

Với tài khoản học sinh:

- Các bài luyện tập được sắp xếp theo từng đơn vị kiến thức, giúp học sinh củng cố ngay sau khi học xong.

- Học sinh chủ động sắp xếp tiến độ học tập phù hợp.

- Mỗi câu hỏi trong ngân hàng đề được đi kèm với tóm tắt kiến thức liên quan, video bài giảng, các câu hỏi khó có video chữa bài.

- Câu hỏi được sắp xếp thông minh từ dễ đến khó, phù hợp với trình độ của mỗi học sinh.

Với tài khoản giáo viên:

- Onluyen hỗ trợ giáo viên trong việc giao bài tập về nhà nhanh chóng và hiệu quả.

- Giáo viên có thể nắm được tiến độ hoàn thành bài tập của từng học sinh.

- Giáo viên cũng có thể tạo những bài kiểm tra định kỳ, bài thi giữa kỳ và gửi cho từng lớp, vào khoảng thời gian định sẵn

Ghi chú:

- Các tính năng của Onluyen trên Teams sẽ được phát triển thêm trong tương lai.

- Để sử dụng phần mềm, bạn phải có tài khoản được kích hoạt

Add-in capabilities

When this add-in is used, it
  • Can send data over the Internet
  • This add-in can access personal information on the active message, such as phone numbers, postal addresses, or URLs. The add-in may send this data to a third-party service. Other items in your mailbox can’t be read or modified.

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30393.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.965ebc95-1ff7-4958-bcb4-f1266a3220ea.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30070.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.4a8db97d-67bb-4fdc-8e38-a32d062be550.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.718.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.e7fbbe06-5bcf-4a7c-a0df-1078f546df61.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64410.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.b915afab-9105-4365-adaa-0248e13091e0.png