https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23522.7a178dda-3850-4c2d-b6a1-ef8c9079e9f6.6d070aa0-b707-49eb-860c-2c6582ad18ba.77274af9-1565-496c-b11c-544c2c407537

KMD Figuras

by KMD A/S

KMD Figuras tilbyder en løsning målrettet til energi og forsyningsvirksomheder i Danmark

This app is only available in Danish Language!


KMD FIGURAS - ERP-LØSNING MÅLRETTET DEN NYE VIRKELIGHED INDEN FOR ENERGI & FORSYNING

KMD Figuras er et digitalt afsæt for den omfattende effektivisering, energi- og forsyningssektoren står overfor. ERP-løsningen understøtter driften af fælleskommunale serviceselskaber, og den giver samtidig en tæt integration til de øvrige it-systemer i branchen, herunder KMD Easy Energy.


BLIV RUSTET TIL FREMTIDENS BRANCHEKRAV

Energi- og forsyningssektoren står over for en ny regulering, der lægger op til effektiviseringer gennem fælleskommunale serviceselskaber. Den nye struktur stiller nye krav til styring og it, og det er de krav, KMD Figuras er udviklet til at honorere.


FÅ FORDELENE VED EN FÆLLES BRANCHELØSNING

Løsningen dækker alle de arbejdsprocesser og scenarier, der er fælles for energi- og forsyningsvirksomhederne, og den holdes løbende ajour i forhold til lovgivning og branchekrav. Da løsningen er baseret på standardfunktionalitet fra Microsoft Dynamics 365 Business Central, kan den samtidig tilpasses jeres specifikke behov.


GØR DET NEMT AT VÆRE BRUGER

I KMD Figuras møder brugerne en relevant og overskuelig arbejdsplads. Løsningen er sat op med prædefinerede roller, der svarer til de mest almindelige medarbejderprofiler, så opstartsskærmbilledet afspejler, om medarbejderen sidder i økonomiafdelingen, kundeservice, indkøb eller arbejder som projektleder.


Sæt jeres præg på udviklingen

I forbindelse med KMD Figuras har vi etableret et ERP-Innovationsfælleskab, så virksomheder fra energi- og forsyningssektoren får indflydelse på den fortsatte udvikling. Deltagerne er blandt andet med til at sikre, at kontoplan, integrationer, rapporter m.v. bliver defineret optimalt i forhold til virksomhedernes behov, og at løsningen overholder gældende lovgivning på området.

Vi ved, at mange energi- og forsyningsvirksomheder i dag benytter systemer, der enten er egenudviklede eller baseret på ældre ERP-systemer som Microsoft NAV og AX. Disse ældre systemer har en række begrænsninger, som KMD Figuras løser:

  • Ældre løsninger udfases.
  • Microsofts support på løsningerne udløber inden for få år, så valget står mellem en bekostelig opgradering eller udskiftning til nyt ERP-system.
  • Pres på sikkerhed og compliance.
  • Især for mindre og mellemstore virksomheder kan det være en udfordring at holde ERP-systemet ajour. Det kan lægge pres på både it-sikkerhed og opfyldelsen af GDPR og andre regulativer i branchen.
  • Ressourcekrævende processer.
  • Mangelfuld integration mellem systemer øger behovet for manuelle kontroller, afstemning og opfølgning, der kun kan løses af enkeltpersoner med særligt systemkendskab.
  • Manglende integration til kundeservice.
  • Digital selvbetjening og kundeservice kræver tæt integration mellem kundeafregning og ERP-systemet – en integration ældre systemer har vanskeligheder ved at håndtere.


Gør det nemt at være bruger

I KMD Figuras møder brugerne en relevant og overskuelig arbejdsplads. Løsningen er sat op med prædefinerede roller, der svarer til de mest almindelige medarbejderprofiler, så opstartsskærmbilledet afspejler, om medarbejderen sidder i økonomiafdelingen, kundeservice, indkøb eller arbejder som projektleder.


Supported Editions

This app supports both the Essential and Premium editions of Microsoft Dyanmics 365 Business Central


Supported Countries:

Denmark, The Faroe Islands and Greenland


Supported Languages:

This app is only available in Danish Language.

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44986.7a178dda-3850-4c2d-b6a1-ef8c9079e9f6.6d070aa0-b707-49eb-860c-2c6582ad18ba.a6b4ddb4-fac1-4771-a777-92e08eb5abce
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36886.7a178dda-3850-4c2d-b6a1-ef8c9079e9f6.6d070aa0-b707-49eb-860c-2c6582ad18ba.760aab98-9163-4855-aaf5-f0057c07e815
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30481.7a178dda-3850-4c2d-b6a1-ef8c9079e9f6.6d070aa0-b707-49eb-860c-2c6582ad18ba.07d9bc4d-67b7-4379-b567-643b9691b762
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1617.7a178dda-3850-4c2d-b6a1-ef8c9079e9f6.6d070aa0-b707-49eb-860c-2c6582ad18ba.8a0137ae-9cb1-4273-a9b3-1bab4f7b3168
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14421.7a178dda-3850-4c2d-b6a1-ef8c9079e9f6.6d070aa0-b707-49eb-860c-2c6582ad18ba.1be9afac-aaef-48d4-a31c-2acebeb70fef