https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9928.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.f2daedfc-22fc-4697-b1dc-6d105e9269b7

Pinf Hry

by Pinf

Vzdelávací nástroj pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a mentálnym postihnutím

This application is available only in Slovak and Czech.

Pinf Hry sú didaktická pomôcka, ktorá pomáha deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami (s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými disfunkciami) naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičiť si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti. 

Balík hier vo viacerých jazykoch ich učí zábavným spôsobom.

Tieto jedinečné didaktické hry pomáhajú deťom, pedagógom i rodičom v školách, centrách či domácnostiach.

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30778.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.d15e9e88-52d9-47cc-a449-bb3d02f1cf73
/staticstorage/21c6880/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30778.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.d15e9e88-52d9-47cc-a449-bb3d02f1cf73
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24506.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.4358a21e-3f53-47b5-8f1f-0e89d729ac9d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53809.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.6c9a3273-1e41-47ce-aec6-66a3266d2bee
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32265.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.35049f3d-48f3-40bb-beeb-1e31e874698b