https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10488.8b750046-1a06-4663-a4ca-5897ff223a9f.32705bb3-63a6-492f-8d15-fd690e22b88f.b4c93ad4-d138-439d-a8e8-28bab1fa7ba6

Skolsynk för Microsoft

by Eventful AB

Skolsynk för Microsoft erbjuder synkronisering av skoldata till flera olika läromedelsleverantörer.

This application is available only in Swedish.

Provisionering och SSO från Microsoft till läromedelsplattformar

Skolsynk för Microsoft är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer.
Skolsynk för Microsoft synkar skolor, elever, lärare och grupper från Microsoft 365 till läromedelsleverantörer.

Installation

Det krävs att du är loggar in i Skolsynk för Microsoft med en globalt administratörskonto för din organisation och accepterar dess behörigheter.

Behörighet till skolor

Skolsynk för Microsoft hämtar alla de skolor som finns inom er Organisation. Det du behöver göra är att fylla på med skolenhetens SCB-kod för att läromedelsleverantören kan koppla samman skolan med deras miljö.

Test

Du kan ta ut Excel-filer för total överblick av vad som skickas till vilken läromedelsleverantör. Testläge finns så att du kan börja att synka mot leverantörernas testmiljöer.

Starta synk

Du väljer vilka leverantörer som data ska skickas till. Per leverantör kan du välja vilka skolor som ska skickas. Vid start påbörjas en total provisionering och därefter kommer data synkas i realtid.

Om Skolsynk

Läs mer om Skolsynk här: https://skolsynk.se

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18587.8b750046-1a06-4663-a4ca-5897ff223a9f.32705bb3-63a6-492f-8d15-fd690e22b88f.474ee3c6-5a15-4778-a6a5-8d03bfb2eba8
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48971.8b750046-1a06-4663-a4ca-5897ff223a9f.32705bb3-63a6-492f-8d15-fd690e22b88f.497fc81a-29d8-4dc0-aed7-6a7a340640e8