https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12418.d735625a-668b-4b9d-9956-425a9d861b80.db1c8ed2-c12c-488c-94c1-b4124e67e780.d97803df-8470-4b9a-bf3e-1a16b0570be2

IMS PPM Prosjektveiviseren - 2 uker implementering

Intersoft Management Systems as

Implementering og oppsett av IMS PPM Prosjektveiviseren ProjectApp med Teams, Power BI og Project-for-the-web

This offering is only relevant for the Norwegian public sector, thus only available in Norwegian.

IMS PPM Prosjektveiviseren er en konfigurasjon av Microsoft PPM-verktøy som Project-for-the-web, Teams med mer. Løsningen er konfigurert ferdig med Prosjektveiviseren; det offentlige sin prosjektprosess.

En implementering av IMS PPM Prosjektveiviseren konfigurasjonen tar 2 uker, med involvering fra kunden oppstartsmøte og opplæring. Arbeid som utføres er:

  • Oppstartsmøte med avklaringer rundt roller og brukerflater - 1/2 dag
  • Konfigurasjon av IMS PPM Prosjektveiviseren og tilknytning til AD - 3 dager
  • 6 jevnlige statusmøter for brukeradopsjon/support/tilpasninger (kan utvides)

Leveransen til kunden etter utført implementering er en ferdig konfigurert PPM-løsning bestående av:

  • IMS PPM Prosektveiviseren konfigurasjon av Microsoft PPM-verktøy: Project-for-the-web, Office365 og Teams.

Løsningen - etter implementering - er klar til bruk i kundens miljø.

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40953.d735625a-668b-4b9d-9956-425a9d861b80.db1c8ed2-c12c-488c-94c1-b4124e67e780.5310e9e6-35c8-4fbe-895d-247dd584f8db
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52005.d735625a-668b-4b9d-9956-425a9d861b80.db1c8ed2-c12c-488c-94c1-b4124e67e780.1297f6f7-d799-4ba9-b090-c5f1bf55025c
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39697.d735625a-668b-4b9d-9956-425a9d861b80.db1c8ed2-c12c-488c-94c1-b4124e67e780.17003d19-6475-4d2f-8cd6-610e3ef97882
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57621.d735625a-668b-4b9d-9956-425a9d861b80.d94c39cb-691e-4ad2-9d2a-a450cdfaf447.98fe65ee-ba8b-499c-b64a-6999cf035129
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55992.d735625a-668b-4b9d-9956-425a9d861b80.d94c39cb-691e-4ad2-9d2a-a450cdfaf447.1c6aec1a-004a-4512-985b-bd0e136b2371