https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20332.12a90215-c3ef-404c-926d-dede42b3add7.d31f4352-1b8d-4f91-899e-f31b91d580f2.352b6dc4-d45e-47e1-93a8-f493f4638691

Security Workshop: Defender for Servers

Move AS

Formålet med workshopen er å gi virksomheter et solid beslutningsgrunnlag til å vurdere innføring av Defender for Servers

Move er spesialister på IT-infrastruktur, og setter daglig opp servermiljøer til store og små virksomheter i Norge. Uansett om virksomhetene har lokal infrastruktur, bruker Azure, Azure Stack HCI eller andre plattformer, så har vi spisskompetansen på å sette opp miljøene på best mulig måte. Dagens trusselbilde fordrer også at miljøene er så sikre som mulig. Serverne bør herdes og beskyttes, og mulige forsøk på kompromitteringer bør blokkeres så tidlig som mulig. Det er her Defender for Servers kommer inn i bildet.

Ved å utvide Defender porteføljen fra bare klienter og videre til servere vil Defender XDR kunne utnytte samspillet mellom klienter og servere til å oppdage og automatisk avbryte angrep for å forhindre videre spredning i virksomheten.

Defender for Servers planer og funksjonalitet Defender for Servers integrerer med Defender for Endpoint og beskytter servere med alle funksjonene som klientene har, som «Attack Surface Reduction» for å redusere risikoen for angrep, neste generasjons beskyttelse, inkludert sanntidsskanning, beskyttelse, endepunktsdeteksjon og respons (EDR) og mye mer.

Defender for Servers har en bråte med utvidet funksjonalitet som kan bidra til økt innsikt i sikkerhet, sårbarhetshåndtering og bistand i herding av servere. Dette kalles Defender for Servers Plan 2.

I den planen følger det mye, blant annet «Vulnerability Management Add-on» med mye innhold for avansert sårbarhetshåndtering. Med den utvidede funksjonaliteten kan man også få med «Azure Update» for hel-automatisering av oppdaterings rutiner både on-premises og i sky.

Workshop Move tilbyr en to dagers workshop i Defender for Servers. Vi vil sammen utforske funksjonaliteten i Defender for Servers, og se det opp mot virksomhetens egne behov. Formålet med workshopen er å gi virksomheter et solid beslutningsgrunnlag til å vurdere innføring av Defender for Servers.

Workshopen inkluderer følgende aktiviteter: • Avklaring av forretningsbehov og sikkerhetsmål • Demonstrasjon av funksjonalitet og muligheter • Integrasjonsmuligheter mot SIEM løsninger • Sammenligning mot alternative EDR produkter etter kundens ønske • Anbefaling av lisensplan i tråd med virksomhetens behov • Oppsett av Defender for Servers for et utvalg servere for testing • Gjennomgang av anbefalt implementeringsplan av Defender for Servers samt erstatning av eksisterende EDR/AV løsning

Gjennom workshopen utarbeides implementeringsplanen i konteksten av kundes behov og ønsker.

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19434.12a90215-c3ef-404c-926d-dede42b3add7.d31f4352-1b8d-4f91-899e-f31b91d580f2.60022cc8-d0fd-45ed-9f4f-17dfc972e57d