https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9465.86522990-5077-47df-96de-306d26e481bd.31104f2e-9810-4b61-94e3-d20d6c0d0a40.d3685b7c-0ef8-4524-bc4e-80ad5b6f5a02

BA4 Item Statements

by Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

Free trial badge

Podpora zpracování výkazů zboží pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

This application is available only in Czech

V rámci nákupu a prodeje zboží můžete obchodovat se zbožím, které podléhá povinnosti zpracovávat výkazy zboží:

  • Výkaz EKOKOM slouží k poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO-KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí.
  • Výkaz ELEKTRO (elektroodpad) slouží k evidenci množství elektrozařízení uvedeného na trh za předchozí kalendářní rok. Součástí řešení výkazu ASEKOL je i zákonná povinnost uvádět na prodejních dokladech odděleně výši recyklačního příspěvku.
Aplikace BA4 Item Statements do Microsoft Dynamics 365 Business Central doplňuje funkcionalitu pro podporu zpracování těchto výkazů.

Definice výkazu

V definici výkazu jsou uvedeny skupiny obalů (EKOKOM) nebo skupiny elektrozařízení (ASEKOL, ELEKTROWIN), které se musí sledovat ve výkazech. Další oblastí je nastavení spotřeby příslušné skupiny obalů nebo skupiny elektrozařízení při nákupu nebo prodeji konkrétního zboží. Dle nastavení výkazů a skutečných pohybů zboží se zpětně generují položky výkazů zboží, které slouží jako podklad pro vytvoření výkazů zboží.

Specifika výkazu EKOKOM

  • Evidence smluv o předplacení EKOKOM - tyto smlouvy mohou být jak s dodavatelem, tak se zákazníkem. Smlouva specifikuje dohodu, že smluvní partner za vás vykazuje uvedení obalů na trh u zboží, které nakoupíte od smluvního partnera nebo které prodáte smluvnímu partnerovi. Nemusíte tedy obaly těchto zboží vykazovat ve svém výkazu.

Specifika výkazu ELEKTRO (elektroodpad)

  • Zákonná povinnost uvádět na prodejních dokladech odděleně výši recyklačního příspěvku. Řešení je rozšířeno o definici textu a jeho parametrů pro tisk recyklačního příspěvku na prodejních dokladech


Aplikace BA4 Item Statements má závislost na těchto aplikacích: Core Localization Pack for Czech


Supported editions: This app supports both the Essential and Premium editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported countries: Czech Republic

Supported languages: Czech

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49282.86522990-5077-47df-96de-306d26e481bd.31104f2e-9810-4b61-94e3-d20d6c0d0a40.aee49ec8-8d76-46e0-8f3d-99f36ba1a3f7
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50257.86522990-5077-47df-96de-306d26e481bd.31104f2e-9810-4b61-94e3-d20d6c0d0a40.ec63a710-c085-4aa2-ab5e-7f194f5e253f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51959.86522990-5077-47df-96de-306d26e481bd.31104f2e-9810-4b61-94e3-d20d6c0d0a40.d1d01549-0671-4075-b3dd-164bdddd71e2
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24344.86522990-5077-47df-96de-306d26e481bd.31104f2e-9810-4b61-94e3-d20d6c0d0a40.d3ecc967-606d-427d-a908-b8fb5a2951c5