HEO Training

Học Excel Online

5.0 (1)

Học và thực hành bảng tính Excel trực tiếp ngay trong Excel

Học Excel trực tuyến bằng hình thức tương tác thông qua các bài tập thực tế được soạn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tin học văn phòng của Việt Nam. Học và thực hành Excel với addin "HEO Training" sẽ giúp bạn:

 • Học và thực hành Excel một cách có hệ thống, người học có thể theo dõi quá trình học tập trực tiếp với addin
 • Người học có thể vừa học vừa thực hành trực tiếp trong Excel với các gợi ý của giảng viên
 • Học viên có thể kiểm tra ngay kết quả thực hành của mình một cách dễ dàng và thực hành lại giúp cho việc nhớ kiến thức được hiệu quả hơn nữa
 • Học và luyện tập Excel từ những ví dụ thực tế

HEO Training có thể được sử dụng trên

 • Excel 2016 trở lên cho Windows
 • Excel 2016 trở lên cho Mac
 • Excel Online trong trình duyệt Web

Đăng ký tài khoản học tập miễn phí tại trang chủ của Học Excel Online (https://hocexcel.online/auth/register)

Add-in capabilities
When this add-in is used, it
 • Can read and make changes to your document
 • Can send data over the Internet
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5783.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.e4223f3b-6099-4038-ba81-12092b07ad8c.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5783.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.e4223f3b-6099-4038-ba81-12092b07ad8c.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5783.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.e4223f3b-6099-4038-ba81-12092b07ad8c.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20356.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.b52a6255-ef30-485f-b0c6-cc03fcb7ae65.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11449.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.fe480df4-28b9-4929-87a6-b3046be7ad9b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14042.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.fd7e56ac-64be-4b77-8be4-b7e8316e4c86.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20392.3b82590c-158c-4d38-ba79-f76dc466bfe3.3fb0c0de-85b8-4e3a-9aec-08d30874609a.a4b6ca5c-4034-49fb-a40d-a3d4067a2c2c.png