https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31564.0320e3d2-7318-4953-a6ca-61a4a8ec401f.4c8eac7a-70dd-413c-a11f-f1d7721df62a.6b9d0ce2-8a7c-425b-a216-c63b9812be7a

ilionx ZorgControl KPI Gauge

by ilionx

Microsoft PBI Certified
Download SampleInstructions

Een KPI Gauge die het resultaat, het doel en de afwijking tussen die twee aangeeft.

Deze Key Performance Indicator (KPI) heeft als hoofddoel om een performance waarde te vergelijken met een vooraf gedefinieerd doel, norm of begrote waarde. De werkelijke waarde en de beoogde waarde worden respectievelijk in het groot en in het klein weergegeven in de KPI. De gauge heeft als doel om het verschil tussen de werkelijke waarde en de beoogde waarde weer te geven. In het geval van een begroting wordt op de gauge het procentuele verschil tussen de werkelijk waarde en de beoogde waarde weergegeven. In het geval van een doel of norm worden de waarden op een absolute schaal weergegeven. Iedere gebruiker die inzicht wil krijgen in de voortgang van een tijdlijn zal baat hebben bij deze KPI. De KPI is geschikt voor zowel financiële als zorg overzichten. Door het definiëren van een tabel kan de visual automatisch selecteren of de gegevens een begroting, doel of norm betreffen. Daarmee kan ook een absolute of relatieve schaal gekozen worden. Tevens is het mogelijk om in te stellen of hoge waarden goed of slecht zijn en wat het minimum en maximum van de gauge is. Zo kan iedere gebruiker de KPI naar wens configureren.

Visual capabilities

This visual is certified by Power BI

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11475.0320e3d2-7318-4953-a6ca-61a4a8ec401f.4c8eac7a-70dd-413c-a11f-f1d7721df62a.2d193482-9727-47f6-bde7-d9f638d82c3b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61478.0320e3d2-7318-4953-a6ca-61a4a8ec401f.4c8eac7a-70dd-413c-a11f-f1d7721df62a.c39e7efd-9b96-4ccc-b5bb-29950ec69050
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25183.0320e3d2-7318-4953-a6ca-61a4a8ec401f.4c8eac7a-70dd-413c-a11f-f1d7721df62a.9d364be2-867f-47a2-a00b-0bbc08eca0a4