https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55927.64ba332a-94d1-4712-8e70-70e30278541b.33b07caf-c2cf-4d8f-96da-7961f47d51e6.e5f8824b-52c9-4165-884f-54d6ec3ce9ea

Pricka Konto

by Pricka AB

Automatisera er kontoavstämning och fokusera endast på poster som inte stämmer

Med den mest beprövade tekniken har vi tagit fram en programvara som förenklar din kontoavstämning i ditt månadsbokslutsarbete. Oavsett om du är ekonomichef, redovisningschef eller redovisningsekonom är vi övertygade om att du kommer gilla Pricka Konto för er kontoavstämning.

Prickamatiskt

Självklart kan du pricka dina poster manuellt i Pricka Konto när du gör din kontoavstämning. Vårt gränsnitt är användarvänligt och du kan lätt skapa egna filter på vilket fält du vill. Du kan också skapa en snygg excelfil med dina kvarvarande öppna poster. Men det vi vill rekommendera mest är ju självklart att låta Pricka Konto sköta kontoavstämningen automatiskt. Vår regelmotor kan skapa och anpassa avstämningsregler precis som du vill. Innan du använder avstämningsregeln skarpt kan du testa regeln för att se att den verkligen prickar rätt. Prickmatiskt tycker vi!

Rapporter

När du är klar med din kontoavstämning i Pricka Konto finns det naturligtvis möjlighet att ta ut rapporter på det jobb du gjort. Öppna poster, avstämda poster eller avvikelseposter. Har ni Pricka Bokslut för er månadsbokslutsprocess behöver ni inte använda er av rapporter. Vi använder oss av RDL-filer vilket är en standard från Microsoft som gör att man slipper de problem som ofta uppstår när rapportverktyg från tredjepartsleverantörer används. Vi kan även göra anpassade rapporter för just er kontoavstämning.

Enkel integration

Vår strävan har alltid varit att försöka göra Pricka Konto så enkel som möjligt. Det är därför upp till dig om du vill låta oss sköta allt med en s.k. SaaS. Software as a Service. Vi sköter då allt från uppsättning, systemunderhåll och uppgraderingar. Men vill ni själva drifta och underhålla er programvara på egen server, via s.k. Onprem, så går det också bra.
Vi anpassar oss efter era förutsättningar och tillhandahåller hela flödet från integration, utbildning och support i helt egen regi.


Lite mer tekniskt

Är man dock intresserad av hur det fungerar rent tekniskt så kan man enklast förklara det med att programmet består av två delar. En Microsoft SQL Server som lagrar all data, och en klient (ett program) som installeras på en eller flera PC. Dvs väldigt enkelt! Installationen tar oftast inte mer än någon timme och ni är igång och arbetar med er kontoavstämning efter en dag.

Några av Pricka Kontos alla finesser:

  • Zooma i griden så att texten blir stor.
  • Flagga poster med olika flaggor och färger.
  • Uppdatera kommentarer på många fält samtidigt.
  • Programmet kommer ihåg var du var när du växlar mellan avstämningsgrupper.
  • Kopiera öppna poster till ett annat konto.
  • Importera XML-filer.
  • Läsa transaktioner direkt från annan källa utan fil.

Listan skulle kunna göras mycket längre… me n boka istället in ett möte så kan vi anpassa funktionerna till det som berör er verksamhet.

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41762.64ba332a-94d1-4712-8e70-70e30278541b.33b07caf-c2cf-4d8f-96da-7961f47d51e6.c3799afd-3605-4b90-b521-7311a5ba209f