https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32410.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.ac180653-3ab5-4744-9a36-1f72c5dade98.baf64e29-4939-403c-92c3-6e3becad8438

VD Pro - kraftfullt verktyg för analys, värdering och prisinformation för professionella aktörer på den svenska fastighetsmarknaden

by Värderingsdata i Kungsbacka AB

Analysverktyg med information om alla Sveriges 3,3 miljoner fastigheter

This application is available only in Swedish.

För dig som är fastighetsägare eller fastighetsinvesterare


Gör snabbare och effektivare fastighetsaffärer
- VD Pro underlättar för dig som äger eller investerar i fastigheter. Med VD Pro får du marknadens mest moderna och kraftfulla verktyg för fastighetsinformation. I VD Pro finns Sveriges alla 3,3 miljoner fastigheter och du kan snabbt hitta de potentiella fastigheter som passar dina parametrar och enkelt ta reda på vem som äger fastigheten, hur mycket den är värd idag samt vilka transaktioner som genomförts i området. Det moderna användargränssnittet är utvecklat för dig så att du kan fokusera på att göra affärer.

 • Sök och hitta potentiella affärer bland Sveriges 3,3 miljoner fastigheter
 • Värdera, analysera och simulera enskilda fastigheters eller hela bestånds marknadsvärde - Dela resultatet enkelt
 • Se vilka transaktioner som genomförts - direkt i kartan


För dig som är fastighetskonsult


Effektivisera ditt arbete och skapa fler och bättre affärer
- Oavsett om du snabbt behöver få koll på alla hyresgäster i ett visst område, eller om du vill få fram vilka potentiella investerare som finns i en viss region eller om du vill göra en analys av den lokala fastighetsmarknaden. VD Pro utvecklat för dig så att du kan fokusera på att göra affärer.

 • Öka din konkurrenskraft, förbättra dina underlag, få nya insikter och visualisera din kompentens
 • Du hittar den information du behöver sekundsnabbt
 • Snabbt och enkelt att beräkna, analysera och simulera marknadsvärdet för enskilda fastigheter eller hela bestånd


För dig som är fastighetsutvecklare


Ge dig själv ett försprång, hitta potentiella affärer snabbt och enkelt
- Oavsett om du snabbt behöver hitta obebyggd mark, se vilka detaljplaner som påverkar en potentiell fastighet, beräkna en fastighets eller fastighetsportföljs potentiella värde; eller om du vill analysera den lokala fastighetsmarknaden och få fram vilka potentiella investerare som finns i en viss region så är VD Pro utvecklat för dig. Med VD Pro får du marknadens mest moderna, användarvänliga gränssnitt så att du kan fokusera på att göra affärer.

 • Sök och hitta möjligheter som t ex obebyggd mark
 • Snabbt och enkelt att beräkna, analysera och simulera marknadsvärdet för enskilda fastigheter eller hela bestånd
 • Se vilka transaktioner som genomförts - direkt i kartan


För dig som är fastighetsspecialist inom kommun, stat eller myndighet


Förenkla ditt värderings-, boksluts- och analysarbete
- Oavsett om du om ska värdera ert fastighetsbestånd inför bokslut eller funderar kring frågor som: Vilka genomsnittliga hyresnivåer bör man räkna med för nybyggda bostäder? Vilket direktavkastningskrav åsätter marknaden för vår kommun eller hur ser en schablonmässig värdering av vårt projekt ut och hur överensstämmer den med vår egen kalkyl?

VD Pro ger dig snabbt och enkelt svaret på dina frågor så att du kan fokusera på att driva din verksamhet och ditt uppdrag på bästa sätt.

 • Värdera fastigheter och skapa K3-bokslutsunderlag snabbt och enkelt
 • Du hittar sekundsnabbt detaljerad information om alla Sveriges 3,3 miljoner fastigheter
 • VD Pro gör det enkelt göra avancerade analyser av enskilda fastigheter eller hela bestånd

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38797.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.27853bc6-a286-47a6-8dbd-f9fee759c167.6a339c4c-a12c-47aa-8064-78880427defe
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31265.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.27853bc6-a286-47a6-8dbd-f9fee759c167.c7ff35db-4385-47b4-af30-267becbecd19
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42824.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.27853bc6-a286-47a6-8dbd-f9fee759c167.f9b8e380-f7ee-43e1-b649-a6cd0800924b
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43854.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.ac180653-3ab5-4744-9a36-1f72c5dade98.7bad8d6d-18bd-4ab1-b5fc-16fcd5f8e311
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43428.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.2249e47c-57b1-47bb-b161-a0c4cca7e7ee.4fab7025-a387-4234-8039-5e65751091e0
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28072.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.2249e47c-57b1-47bb-b161-a0c4cca7e7ee.c8c2a105-fa9e-4ec4-8878-15219598a3ce
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15872.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.2249e47c-57b1-47bb-b161-a0c4cca7e7ee.71da5866-813a-42b8-9f43-dddafe74fdc5
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60475.c0e31a0c-0cbc-4f7e-abbb-12ed6a3e847e.2249e47c-57b1-47bb-b161-a0c4cca7e7ee.b7ab7275-9630-4e7a-8cc5-b6767b8f75dd