https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.39af8051-3465-42e7-9944-d89410fa0310.83fc4df4-0dbb-4bef-8246-c7e2b954b0fe.974d5b37-0f9d-4f35-b90e-b672034eb06e

Redoflow Dynamics 365 Business Central: 1-day audit

Redocap Oy

A free audit of the client's Dynamics 365 Business Central -environment and requirements, in order to establish a clear picture of the benefits of switching to Redoflow Partnership.

Yritykset saattavat ajoittain ajautua tilanteeseen, jossa nykyinen palveluntarjoaja ei pysty täyttämään kaikkia asiakkaan tarpeita. Olipa kyse ERP-kumppanin antamasta käyttötuesta tai tyytymättömyydestä ympäristön kehitykseen, Redoflow Kumppanuus pyrkii ratkomaan asiakkaan haasteet asiakaslähtöisellä lähestymisellä. Redoflow Kumppanuudessa Redocap Oy ottaa haltuunsa asiakkaan ympäristön ylläpidon, käyttäjätuen, kehityksen ja lisenssit. Redoflow Kumppanuudessa ei pelkästään pyritä ylläpitämään ympäristön toiminnallisuutta, vaan parantamaan asiakkaan kilpailukykyä ja prosesseja ratkomalla toiminnan päivittäisiä haasteita.

Varmistaaksemme sulavan siirtymisen Redoflow Kumppanuuteen, tarjoamme ilmaisen auditoinnin asiakkaan Dynamics 365 Business Central ympäristöstä ja vaatimuksista. Auditointi sisältää:

  • Läpikäynti nykyisestä järjestelmäympäristöstä ja asiakkaan kohtaamista haasteista
  • Suunnitelma kumppanin vaihtoon
  • Kiinteähintainen tarjous kumppanin vaihdosta

Tarjous on aina yksilöity asiakkaan tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen. Lisätietoja saat osoitteesta: https://www.redocap.fi/

Businesses may end up in a situation where they are not content with the current ERP-partner. Whether it's the lack of engagement or stagnancy in development, Redoflow Partnership aims to mitigate the challenges by client-oriented approach. In Redoflow Partnership Redocap Oy takes the responsibility of the client's environment's maintenance, technical support, development and licenses. Redoflow Partnership not only aims to upkeep the ERP-environment, but to improve the client's competency and processes by solving possible challenges and issues faced in day-to-day work.

We offer a free audit of the client's Dynamics 365 Business Central -environment and requirements for smooth transition to Redoflow Partnership. The audit includes:

  • Assessment of the current software environment and the challenges and issues the client is facing
  • Plan for partner transition
  • Fixed price quote for the transition

The offer is always personalized for the client's needs and includes all the needed Redoflow services. For more information: https://www.redocap.fi/

Lühiülevaade

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.39af8051-3465-42e7-9944-d89410fa0310.83fc4df4-0dbb-4bef-8246-c7e2b954b0fe.fb2d4003-a9a6-4033-abb9-fda0dabc4027