https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57060.a4390882-7427-43b6-8efd-2b8d8c895d6f.aef16035-dced-4078-af91-938df911417c.42db2d34-af84-427d-b1ed-f16753a997d8.png

Legalbuddy

LB Legal Online AB

Ladda enkelt upp Wordfiler till Legalbuddy Plus

För dig som använder avtalshanteringssystemet Legalbuddy Plus, kan du nu ladda upp och spara worddokument direkt i plattformen. När du använder vår add-in väljer du att spara worddokumentet i Legalbuddy Plus och väljer därefter vilken mapp du vill att filen ska sapras. Du kan också markera en befintligt dokument och spara wordfilen som en ny version av det befintliga dokumentet.

Kräver tjänsten Legalbuddy Plus för användning: https://legalbuddy.com/plus

Apuohjelman ominaisuudet
Kun tätä apuohjelmaa käytetään, se
  • Se voi lukea tiedostoasi ja tehdä muutoksia siihen.
  • Se voi lähettää tietoja Internetin välityksellä.
  • Yhdellä silmäyksellä
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49163.a4390882-7427-43b6-8efd-2b8d8c895d6f.aef16035-dced-4078-af91-938df911417c.cb7a451a-ffec-4b14-82c5-4c99b809461d.png