https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28203.ed0cc629-1d08-4458-9adc-e87cad08a188.2b30827a-5f9e-40d4-89e5-4051358899c1.2e37615f-c32f-4c7e-a1cc-534e01e42961

Oseberg Currency Rates

par Oseberg Solutions AS

Free trial badge

Automatisk import av valutakurser fra Norges Bank, status i Rollesenter, valutakurs på finanspost

Automatisk import av valutakurser fra Norges Bank, statusovervåkning i Rollesenter, valutakursdetaljer rett på finanspost i Microsoft Dynamics 365 Business Central

*This app is only available in NORWEGIAN language

Formål
  • Importer automatisk valutakurser daglig fra Norges Bank
  • Viser brukere rett i startbilde hva som er siste kurs, når den er importert og varsler dersom er flere dager siden sist.
  • Utvider visning av finansposter med å legge frem felter for valutakode, valutabeløp og kurs direkte på postene.

Kort beskrivelse

Norges Bank publiserer kurser for diverse valutaer hver ettermiddag. Vår app importerer disse automatisk via en bakgrunnsjobb i Business Central.
For at bruker enkelt skal kunne følge med på kursstatus vises siste innleste kurs rett i rollesenteret sammen med dato for innlest og status for jobben som utfører automatikken.
- Skulle det gå flere dager uten kurs innlest vil dette varsles med rød farge rett i rollesenteret så bruker får det med seg.

Reskontroposter som kunde og leverandørposter viser informasjon rett i listene over bilagets tilhørende valuta.
Dette mangler i finansposter for standard BC og derfor har vi lagt til tre felter i finanspostbildet som da viser finanspostens tilhørende valutakode, kurs og opprinnelig valutabeløp slik at bruker også her kan se hva kursen på bilaget var ved bokføring.

Supported Editions: The app supports the Essentials and Premium Editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Supported Countries : Norway

Supported Languages: This app is only available in Norwegian

Vue d’ensemble

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63099.ed0cc629-1d08-4458-9adc-e87cad08a188.2b30827a-5f9e-40d4-89e5-4051358899c1.bcf7bb4b-795d-484e-b358-4d51acadc26d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30570.ed0cc629-1d08-4458-9adc-e87cad08a188.2b30827a-5f9e-40d4-89e5-4051358899c1.f3fb0263-aaa7-4bc2-83a0-d343c3882a3d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13390.ed0cc629-1d08-4458-9adc-e87cad08a188.2b30827a-5f9e-40d4-89e5-4051358899c1.b9a88cef-4368-4c56-a209-7f1932a0c98b