https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18836.057fc6a8-9912-428c-a372-af9dfffc0c88.b3a72867-31a3-4cf9-97c5-68f569eeab6c.a21087e3-605b-4960-bb0d-a04da93eeecb.jpeg

Content Quality Optimizer

webtexttool

Optimize your text for readability and tone of voice.

With this add-in for Outlook you will improve the quality of the email content that you will be sending.

It will help you make sure that:

Your text is at the right readability level. Making sure that the content is not too complex for your audience.

You are using the right tone-of-voice, eg. check and make sure that your content appeals more to women, men or general public

Your mail has the right sentiment

Your text has the right credibility level

How it works

This add-in is powered by Textmetrics. You will need a Textmetrics account to use the add-in. You can create a free account at https://www.textmetrics.com/microsoft-outlook-textmetrics-add-in/

After installing the add-in, you can login with your Textmetrics credentials.

When writing or reading an email, you can enable the add-in from the ribbon bar.

Once activated, click on the “Analyse content” button

The suggestions will show you how to improve the content. You can eg. see the “difficult words” and suggestions for replacements.

Funcionalidades do suplemento
Cando se usa o suplemento, este
  • Pode enviar datos a través da internet
  • Este suplemento pode acceder a información persoal presente na mensaxe activa, como o corpo, o asunto, o remitente, os destinatarios e a información anexada. Así mesmo, é posible que envíe estes datos a un servizo de terceiros. Os demais elementos da súa caixa de entrada non se pon ler nin modificar.
  • Dunha ollada
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58855.057fc6a8-9912-428c-a372-af9dfffc0c88.b3a72867-31a3-4cf9-97c5-68f569eeab6c.a3b64fea-7073-4a39-b6b2-627303829cf2.png
    /images/videoOverlay.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58855.057fc6a8-9912-428c-a372-af9dfffc0c88.b3a72867-31a3-4cf9-97c5-68f569eeab6c.a3b64fea-7073-4a39-b6b2-627303829cf2.png