דלג לתוכן ראשי

Vertex42 Template Gallery

VERTEX42

3.7 (29)

Browse over 300 templates created by Vertex42.com for Excel and Word

Browse over 300 professionally designed spreadsheet templates and documents, created by Vertex42.com for Excel and Word. Vertex42.com's collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as some of the most popular personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and mortgage comparisons. The gallery contains business tools such as invoices, time sheets, inventory, and financial statements. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.

יכולות התוספת
כאשר תוספת זו נמצאת בשימוש, היא
  • יכולה לשלוח נתונים דרך האינטרנט
  • לתוספת זו יש גישה למידע אישי בהודעה הפעילה, כגון מספרי טלפון, כתובות דואר או כתובות URL. התוספת עשויה לשלוח נתונים אלה לשירות של צד שלישי. אין באפשרות התוספת לקרוא או לשנות פריטים אחרים בתיבת הדואר שלך.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/45f81e90-009e-45f0-8902-a5b392787203/scrtemplategalleryplanners.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/45f81e90-009e-45f0-8902-a5b392787203/scrtemplategalleryplanners.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/f9efffff-238c-448d-844e-3e143a9cb1df/scrtemplategallerycategories.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/0cbe972a-7636-4fc9-90fd-76e110036571/scrtemplategallerydetails.png