דלג לתוכן ראשי

Template Phrases

Add-in Express

3.6 (134)

Save hours of your time by using custom templates for common emails

This simple add-in lets you create a collection of templates for any common question you get. Instead of typing the same text again, double-click your template in the add-in pane. Compose the entire email with a salutation, your reply, and signature within a minute.

This tool comes with a set of ready business letter samples and everyday phrases. When adding your own text snippets, arrange them in groups for a quick access to templates you use in various context. This is especially helpful when working with different accounts. An amazing collection of macros allows you to include any custom information to the email each time you insert the smart template.

Instant search will help you find and use the right phrase by any key word in a flash. Click on a template to see its preview and click to add it to your reply. You can also add phrases to Favorites for immediate access.

If you are a long-time user of our desktop Template Phrases add-in, you can easily import your current text snippets into the online version.

This add-in is the best tool if you often work in Outlook online.

יכולות התוספת
כאשר תוספת זו נמצאת בשימוש, היא
 • יכולה לשלוח נתונים דרך האינטרנט
 • תוספת זו יכולה לגשת למידע אישי בהודעה הפעילה, כגון גוף ההודעה, הנושא, השולח, הנמענים ופרטי הקבצים המצורפים, ולשנות אותו. היא עשויה לשלוח נתונים אלה לשירות של צד שלישי. אין באפשרות התוספת לקרוא או לשנות פריטים אחרים בתיבת הדואר שלך.
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949678887/Asset_46312a70-32bc-4254-9a19-f6f8a6d1fc93/templatephrasesoutlookonline.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949678887/Asset_46312a70-32bc-4254-9a19-f6f8a6d1fc93/templatephrasesoutlookonline.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949678887/Asset_2b743c07-199f-4ead-9893-416b616dc308/inserttemplatemessage.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949678887/Asset_40eeef55-8768-4035-950a-e0171203132a/createtemplate.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949678887/Asset_bffe1972-0387-490f-b05d-cb2e7cf57462/templatemacrosautomatesteps.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949678887/Asset_54e69f43-be7d-4200-9a7c-f101222093b8/searchtemplates.png