https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65342.dc27f7c1-297d-47c6-a1e9-a1d52e728a85.30141d97-75a2-4514-b9e8-1f6f42a70a77.e577d30f-3b9e-403a-80ed-32cce5a8b3a8

In control met Building Insight

על-ידי Unica ICT solutions

Een digitaal platform dat alle relevantie informatie uit een gebouw samenbrengt

''This offer is available in Dutch only''

In veel gebouwen is sprake van een versnippering van informatie in portalen en systemen. Gebouweigenaren en -beheerders beschikken daarom niet over de juiste data om hun gebouw tot een optimale omgeving voor gebruikers te maken. 

Deze versnippering van informatie maakt de optimalisatie van een compleet gebouw tot een enorme, maar vooral complexe, klus. Hoe mooi zou het zijn om alle data van alle systemen in één overzicht samen te brengen? Met dit inzicht is het mogelijk om het gebouw op een gefundeerde manier te verbeteren.


Building Insight

Building Insight is een digitaal dataplatform dat alle relevante informatie uit een gebouw samenbrengt. Het open systeem verzamelt relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weerdata en apps van smartphones. Gebouweigenaren kunnen met overzichtelijke dashboards en realtime modellen inspelen op te verwachten veranderingen in het gebruik en daarnaast is comfortabel, efficiënt en veilig gebouwbeheer mogelijk.

Naast gebouw-gerelateerde systemen maakt het platform ook een koppeling met het primaire proces. Door gegevens te combineren kunnen slimme aanpassingen aan het bedrijfsproces gerealiseerd worden. Met de extra inzichten kan het gebouw continu pro-actief verbeterd worden om de efficiëntie, het comfort, de veiligheid en gezondheid te verhogen.


Wat kan Building Insight

Praktisch gezien realiseert Building Insight vaak lagere energiekosten en een efficiënter gebruik van ruimtes. Daarbij kan deze nieuwe oplossing bijdragen aan een veilig binnenklimaat. Andere voordelen zijn: meer comfort door een betere afstelling van de klimaatinstallaties, optimaler gebruik van kostbare apparatuur in bijvoorbeeld ziekenhuizen, de bepaling van de juiste looproutes in kantoor- of retail-omgevingen, het mogelijk maken van efficiëntere schoonmaak in gebouwen etc.

Een extra meerwaarde van het dataplatform is het modelleren van het te verwachten gebruik van ruimtes of het gehele gebouw en tal van parameters in het gebouw hieraan automatisch aan te passen.

Zo kan bijvoorbeeld de ticketverkoop van een bioscoop of theater worden gekoppeld aan weerdata en de klimaatregeling. Afhankelijk van de bezetting en spreiding worden de technische installaties optimaal afgesteld voor maximaal comfort en efficiënt energiegebruik. Of kan aan de hand van data over welke verdiepingen en ruimtes het intensiefst gebruikt worden, de schoonmaak hierop aangepast worden.

במבט מהיר

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5363.dc27f7c1-297d-47c6-a1e9-a1d52e728a85.30141d97-75a2-4514-b9e8-1f6f42a70a77.e2f13829-06f4-4184-814f-8ec90c830cfe
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24151.dc27f7c1-297d-47c6-a1e9-a1d52e728a85.30141d97-75a2-4514-b9e8-1f6f42a70a77.097cdf01-df0c-48ac-913b-3de95d4a1cfa
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23327.dc27f7c1-297d-47c6-a1e9-a1d52e728a85.30141d97-75a2-4514-b9e8-1f6f42a70a77.1a94e8de-33fa-4792-a568-bc55c726800f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51630.dc27f7c1-297d-47c6-a1e9-a1d52e728a85.30141d97-75a2-4514-b9e8-1f6f42a70a77.b51d4b88-d386-46d1-beae-c0b914a55dbf