https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20977.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.b3b441c4-5949-48e2-8b91-b784918175fd.81dabd55-91ea-4a73-a878-6bde6f1ecc89

Polish Language (Poland)

kiadó: IT.integro sp. z o.o.

Work with Dynamics 365 Business Central in the Polish language

Polish Language (Poland) enables Microsoft Dynamics 365 Business Central users to work in the Polish language. Users can easily switch the UI, tooltips and commands between the Polish and English language versions when executing processes and performing their tasks.
  • UI language localization
  • easy installation
  • handy language switch
  • user interface in the Polish language (incl. all commands, tooltips and menus)


Get other localization apps for Poland


Polish Language (Poland) umożliwia użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central pracę w języku polskim. Wykonując procesy i zadania, użytkownicy mogą sprawnie przełączać interfejs, podpowiedzi i polecenia pomiędzy językiem polskim i angielskim.
  • lokalizacja językowa interfejsu
  • prosta instalacja
  • sprawne przełączanie języków
  • interfejs użytkownika dostępny w języku polskim (w tym wszystkie polecenia, opisy i menu)

Cennik


Aplikacje lokalizacyjne dla Polski

Zapoznaj się z naszymi innymi aplikacjami lokalizacyjnymi dla Polski:


Dowiedz się więcej


Supported Versions

This app supports both the Essential and Premium editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported Countries

All countries and regions where Microsoft Dynamics 365 Business Central is available

Supported Languages

Polish (Poland)

Áttekintés

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28441.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.df996015-abe9-43ae-8138-37cef799b5d8.62497b11-2fdc-4b11-bd7e-bdd42793e353
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58576.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.df996015-abe9-43ae-8138-37cef799b5d8.c6faccbe-919c-4035-9bb9-6d55146c20c8
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31781.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.df996015-abe9-43ae-8138-37cef799b5d8.fa8fffbc-21b2-4649-97c6-292355a77cc0
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31781.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.df996015-abe9-43ae-8138-37cef799b5d8.fa8fffbc-21b2-4649-97c6-292355a77cc0
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40071.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.df996015-abe9-43ae-8138-37cef799b5d8.d5b65ed8-f12d-4f44-8a84-f42182fedd18