https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48744.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.d631aef4-1810-410f-b44f-c221d4deb4b6.9b20f961-d35f-4bc1-8cbd-314353b32447

Polish Language for Poland

IT.integro sp. z o.o.

Let your Polish employees use Dynamics 365 Business Central in their native language

Polish Language for Poland enables Microsoft Dynamics 365 Business Central users to work in the Polish language. When executing processes and performing their task, users can easily switch the UI and commands between language versions.
  • easy installation
  • handy language switch
  • all commands and menus available in the Polish language
Polish Language for Poland umożliwia użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central pracę w języku polskim. Wykonując procesy i zadania, użytkownicy mogą sprawnie przełączać interfejs i polecenia pomiędzy językami.
  • prosta instalacja
  • sprawne przełączanie języków
  • wszystkie polecenia i menu dostępne w języku polskim

Supported Editions

This app supports both the Essential and Premium edition of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported Countries

All countries and regions where Microsoft Dynamics 365 Business Central is available

Supported Languages

Polish (Poland)

Gyorsnézet
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16588.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.9c640d60-683c-435f-82ab-63e28501805b.3caaa4ed-5bbc-45d7-ae4d-dbc47d1f66fe
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6317.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.9c640d60-683c-435f-82ab-63e28501805b.eea6cfe6-3db9-483f-aab6-3f3a93d157f6
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40600.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.9c640d60-683c-435f-82ab-63e28501805b.cd88333d-f456-4ab6-acb8-f599bc25c676
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14218.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.9c640d60-683c-435f-82ab-63e28501805b.d2f45ff6-5c76-49f5-ad16-c756ff82cda8