メイン コンテンツにスキップ

Formida Feedback

NE

Formida förenklar och förbättrar lärares arbete med textfeedback och formativ bedömning.

Formidas klickbara kommentarer låter tidspressade lärare med krav på ett formativt arbetssätt och individanpassning att både förenkla och förbättra sitt arbete. Elever får utförligare respons, och lärare sparar tid!

 • Kvalitet: 1000-tals kvalitetssäkrade kommentarer, framtaget tillsammans med forskare och lärare med mångårig erfarenhet av utbildning.
 • Formativt: Formativa och anpassade kommentarer med exempel ger eleven bättre förutsättningar för utveckling.
 • Tidsbesparande: Frigör tid genom att klicka på sökbara kommentarer istället för att skriva dem manuellt.

Finns för följande ämnen: Svenska, SVA, SFI, Engelska, Spanska, Tyska, Franska samt Laborationsrapport för både grundskole- och gymnasienivå.

Komplettera med egna hänvisningar, länkar till externt undervisningsmaterial och egna kommentarer.

FORMATIV FEEDBACK FÖR SFI

Formidas kommentarer för SFI kommer med med färdiga översättningar till studenternas modersmål (Arabiska, Dari, Somaliska, Tigrinja).

AUTOMATISKT ANALYSUNDERLAG

Den feedback du ger omvandlas automatiskt till statistik och analysunderlag som synliggör dina elevers förmågor och kunskaper på ett helt nytt sätt i realtid. Utifrån resultaten kan du se var utvecklingsområden finns både på elev-, grupp- och skolnivå!

Både lärare, ämneslag och skolledare får underlag för arbete med likvärdig bedömning och skolutveckling. Identifiera framgångsfaktorer och öka kvaliteten i lärandesituationen med hjälp av data som inte tidigare varit tillgänglig. Nya förutsättningar för skolutveckling!

KOM IGÅNG

För att använda Formida Feedback behöver du ha ett konto hos Formida. Gå till www.formida.se för att starta en provperiod eller beställa en licens. Om din kommun eller skola redan har Formida, vänd dig till din IKT-pedagog eller info@formida.se för att få ett konto.

アドインの機能
このアドインを使用すると次のことが可能です:
 • ドキュメントの読み取りと変更を行うことができます
 • インターネット経由でデータを送信できます
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682839/Asset_4858c992-8e17-4879-ba83-c63c9602c913/appsourcebildsv1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682839/Asset_4858c992-8e17-4879-ba83-c63c9602c913/appsourcebildsv1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682839/Asset_4858c992-8e17-4879-ba83-c63c9602c913/appsourcebildsv1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682839/Asset_d3707fff-76d2-4617-ba49-7a70581d9ce6/appsourcebildsv2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682839/Asset_3d17e5bf-1770-4305-a17e-8d843e3cb5bc/appsourcebildsv3.png