ЖИ + компьютерлік оқыту үшін Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 2009 нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу салалық бұлттар ішінде 4 қатысты нәтиже.