Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі нәтиже көрсетіліп тұр.