Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 2 нәтиже көрсетіліп тұр.