Өнімділік үшін Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 5511 нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу салалық бұлттар ішінде 3 қатысты нәтиже.