Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 2002 нәтиже көрсетіліп тұр.