Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 1999 нәтиже көрсетіліп тұр.