Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 2001 нәтиже көрсетіліп тұр.