Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 3 нәтиже көрсетіліп тұр.