Қорғаныс және барлау үшін Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 253 нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу консалтинг қызметтері ішінде 80 қатысты нәтиже.