Медиа және байланыс үшін Бағдарламалар нәтижебағдарламалар ішіндегі 785 нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу консалтинг қызметтері ішінде 116 қатысты нәтиже.